PBS hugmyndafræðin

Einkunnarorð og reglufylki

Mikil undirbúningsvinna átti sér stað áður en að innleiðing á fyrsta hluta PBS hófst. Í eitt ár vann starfsfólk leikskólans ásamt handleiðurum að því að meta starf leikskólans, skipta leikskólanum upp í svæði og setja sér einkunnarorð sem reglufylkið var síðar unnið út frá. Einkunnarorð leikskólans hanga upp í fataklefa á hverri deild auk þess sem þau koma fram í einkennismerki leikskólans.

Einkunnarorð

Ábyrgð

Að hver og einn læri að taka ábyrgð á sér og fylgireglum.
T.d. passi að hafa hendur og fætur á réttum stöðum, gangi frá eftirsig o.fl.

Umhyggja

Að allirséu vinir og sé umhugað um líðan og tilfinningar annarra.
Hver og einn fái þá umhyggju sem hann þarfnast.

Öryggi

Að börn og foreldrarfinnitil öryggis.
Hafa umhverfið eins öruggt og frekast er unnt.
Að barnið meiði hvorkisig né annað barn.