Leikskólastarf

Hópastarf

Leikskólinn leggur mikla áherslu á hópastund. Í hópastundinni er börnunum á hverri deild skipt niður í 4-10 barna hópa. Hópastund fer fram fjórum sinnum í viku, ýmist inni á deild, úti eða í vettvangsferðum. Þar er unnið í könnunarleik, málþroskaverkefnum, fræðslu og fínhreyfiverkefnum og þema vetrarins út frá könnunaraðferðinni. Sem dæmi um þema má nefna ,,þjóðirnar okkar", ,,náttúran og íslensku dýrin" og ,,ævintýri". Sami starfsmaðurinn sinnir sama hópnum allan veturinn til að fá ákveðna samfellu í starfið og að börnin njóti öryggis. Börn sem eru saman í hóp, læra að þekkja hvert annað og að treysta hvert öðru sem er grundvöllur að góðu samstarfi og vináttu. Einnig skipuleggur hver deild fyrir sig ákveðnar ferðir s.s ferð á bókasafnið, gönguferðir í nánasta umhverfi og ferðir á listsýningar og tónlistarviðburði.